Σχεδιάσε το νέο σου χαμόγελο

“Κάθε ασθενής είναι μοναδικός και εξετάζεται εξατομικευμένα, σύμφωνα με τον τρόπο ζωής, την προσωπικόποτητά του και φυσικά τις προσδοκίες του.”

Dr. Ελένη Κολιούλη